Vyberte stránku

Aliance bydlení na dosah

POTENCIÁL PREFABRIKOVANÉ MODULÁRNÍ STAVEBNÍ TECHNOLOGIE PRO DOSTUPNÉ BYDLENÍ

O alianci

Aliance Bydlení na dosah, z.s. je nezisková organizace zřízená za účelem sdružení podnikatelů, kteří se zabývají unikátními stavebně-konstrukčními systémy nazývanými LGSF (Light Gauge Steel Framing) a Modular Housing a na ně navázanými systémy pro výstavbu bytových domů, rodinných domů či jiných budov komerčního charakteru na principech:

 • suché výstavby nízkoenergetických a pasivních budov
 • maximální prefabrikace a kompletace výroby a montáže stavebních konstrukcí a profesních činností
 • automotive postupů a procesů

Aliance Bydlení na dosah, z.s. sdružuje jako své členy a strategické partnery především podnikatele zabývající se činností dle Preambule Stanov spolku a výše uvedených principů. Činnost Aliance Bydlení na dosah, z.s., je činností blízkou činnosti obchodní komory a obdobných podnikatelských seskupení.

Aliance Bydlení na dosah, z.s. zajišťuje zejména osvětu, propagaci a monitoring ve vztahu k výše uvedené oblasti a dále zprostředkovává obchodní vztahy mezi svými členy, partnery a třetími osobami a napomáhá rozšíření uplatnění výše uvedených principů ve stavebním průmyslu.

Zprůmyslnění bytové výstavby
na principech automobilového průmyslu

Nejrychlejší a ekonomické řešení dostupnosti bydlení za předem dané pevné ceny

Využívání prefabrikované – suché stavební technologie přinese úspory surovinových zdrojů, kterých začíná být značný nedostatek a to

▪ Písku o 90%
▪ Vody o 80%
▪ Energie potřebné k výstavbě o 70%

Mimo výše uvedené úspory přírodních zdrojů a energií bude využívání prefabrikované – suché stavební technologie přinášet i snížení emisí z nákladní dopravy, neboť hmotnost takto realizovaných staveb je přibližně třetinová oproti „tradičním“ technologiím a tedy převážení – nákladní doprava rovněž bude přispívat k ochraně ovzduší a snižování emisí jak CO2 tak NO2.

Masové rozšíření staveb realizovaných prefabrikovanými (modulárními – stěnovými apod.) technologiemi může podstatně přispívat k plnění  závazků naší republiky z programu Green Deal vůči EU ve snižování emisí CO2 (na rozdíl od automobilového průmyslu, kdy je potřeba masívních investic aby se dosáhlo požadovaných výsledků).


Samotná investice do bydlení bude přinášet efekt přímo (za peníze investorů – klientů) aniž by bylo třeba dalších vedlejších investic jako je tomu u automobilového průmyslu. Půjde o dlouhodobé řešení, neboť bydlení obecně spotřebovává z celkově vyráběné energie až 40% (vytápění, ohřev vody, větrání apod.) takže každé snížení provozních nákladů bydlení byť jen o několik % tohoto podílu má mnohem větší pozitivní a trvalý dopad pro snižování emisí CO2 – produkci skleníkových plynů než nabízí automobilový průmysl.

Vláda České republiky schválila dne 12. 04. 2021 č. 358 koncepci bydlení na období 2021+ – 2030

Preferovány by mohly například být moderní metody výstavby prostřednictvím „inteligentních konstrukcí“ – Modern Methods of Construction (dále jen MMC). Jedná se o alternativní metody výroby s pomocí prefabrikace, případně moderní postupy přímo na stavbě, tedy techniky využívající dřevěné a ocelové rámy, stěnové panely, objemové modulární bloky vyráběné vtovárnách a štíhlé konstrukce. Výhodou je zejména rychlost, ale i dostatečná kvalita výstavby a její udržitelnost, zejména snadná recyklace. (koncepce Bydlení vlády ČR na období 2021 – 2030) 


Hlavními přínosy by tedy mělo být zrychlení bytové výstavby, snížení uhlíkové stopy, snížení nároků na pracovní sílu; použití snadno recyklovatelných stavebních konstrukcí a provozních technologií bez dalších dopadů na životní prostředí při nebo po recyklaci, snížení energetické náročnosti, a tím zlevnění výstavby a provozu. (koncepce Bydlení vlády ČR na období 2021 – 2030)


Širší používání moderních technologií výstavby je cestou, jak zrychlit dobu výstavby a zvýšit produktivitu práce, snížit tedy jeho cenu. Přitom nebude jako dosud tak závislá na málo
kvalifikované pracovní síle, kterou vzhledem k nízké nezaměstnanosti je třeba alokovat ze zahraničí. Využití moderních technologií má vést k ekonomizaci a optimalizaci materiálových
a konstrukčních řešení výstavby. (koncepce Bydlení vlády ČR na období 2021 – 2030)

Hlavní přínosy užití moderních metod bytové výstavby

▪ Zrychlení procesů výstavby oproti současně používaným „tradičním“ stavebním technologiím až o 70%
▪ Podstatné snížení úrokových nákladů
▪ Výstavba může probíhat 365 dnů v roce bez vlivů ročního období a počasí
▪ Při stejné výši investice bude možné postavit o více jak 25 – 30% bytů více
▪ Užití prefabrikované stavební technologie při stejné velikosti zastavěné plochy nabídne investorovi – klientovi přibližně o 10% plochy v
porovnání s „tradičními“ technologiemi
▪ Snížení hmotnosti staveb a stavebních konstrukcí oproti „tradičním“technologiím až o 70%
▪ Obytné budovy jsou navrhovány od samého počátku s kontrolou materiálů s nízkou uhlíkovou stopou a především díky těmto řešením jde o recyklovatelnost celé budovy z více jak 98%
▪ Bude možné snížit investiční náklady oproti tzv. mokrým technologiím přibližně o více jak 30%
▪ Dlouhodobě garantované nízké provozní náklady na bydlení – obytné budovy splňují požadované standardy – nízkoenergetický nebo pasívní, resp. se může jednat
o tzv. autonomní budovy
▪ Stavební technologie vytvářejí zdravotně nezávadné vnitřní prostředí bytů (kontrola koncentrace vlhkosti a CO2 v místnostech – automatická regulace využitím
rekuperací a řízeného větrání – stínění apod.)
▪ Stavebně konstrukční řešení suché výstavby umožní využívat celé spektrum obnovitelných zdrojů pro vytápění, rekuperaci, řízené větrání a chlazení
▪ Možnost využívání dotačních titulů – Zelená úsporám a další
▪ Efektivní facility management využívající veškerá data z projektování obytných budov – BIM a další nástroje což tvoří další významnou hodnotu pro nájemní bydlení

DOSTUPNÉ BYDLENÍ V BĚHU ČASŮ

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

GREEN DEAL

 • SLEDOVÁNÍ UHLÍKOVÉ STOPY OD NÁVRHU PO RECYKLACI
 • O 70% ENERGIE MENŠÍ POTŘEBA ENERGIE PRO
  VÝROBU A VÝSTAVBU
 • ENERGETICKY NEZÁVISLÉ BYTOVÉBUDOVY
  • ostrovní systémy
  • obnovitelné zdroje energií
 • TRVALE NÍZKÉ PROVOZNÍ NÁKLADY BYDLENÍ
 • BUDOVY JSOU Z VÍCE JAK 95 % RECYKLOVATELNÉ
 • UNIKÁTNÍ STAVEBNÍ SYSTÉM – V RÁMCI EU NEEXISTUJE

EKONOMIKA

 • NIŽŠÍ CENY O VÍCE NEŽ 30 A VÍCE %
 • VÝSTAVBA 365 DNŮ V ROCE BEZ VLIVU POČASÍ – OFF SITE
 • O 70 % KRATŠÍ DOBY VÝROBY VČETNĚ VÝSTAVBY
 • PŘI STEJNÉM PŮDORYSU VÍCE JAK 5 – 9% PLOCHY
 • VÝZNAMNÉ SNÍŽENÍ POTŘEBY NEKVALIFIKOVANÉ
  ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ SÍLY
 • BANKY ZAČÍNAJÍ OMEZOVAT FINANCOVÁNÍ „NEZELENÝCH PROJEKTŮ“

 

EKOLOGIE

 • O 90% MÉNĚ PÍSKU
 • O 80% MÉNĚ VODY
 • SNÍŽENÍ HMOTNOSTI STAVEB O 70% –
  MINIMALIZACE EMISÍ NÁKLADNÍ DOPRAVOU
 • SNADNÁ A LEVNÁ RECYKLACE BUDOV PO SKONČENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU
 • DALŠÍ GENERACE NEBUDOU CHTÍT
  BYDLET V DOMECH PO RODIČÍCH

SPOLEČNOST

 • KRATŠÍ DOBA:
  • výstavby
  • doba splácení hypotéky
  • nižší splátky azadlužení
  • méně rizikový klient
 • SNÍŽENÍ ROZVODOVOSTI V PRŮBĚHU REALIZACÍ STAVBY
 • ZKRÁCENÁ DOBA VÝSTAVBY SNÍŽENÍ NÁKLADŮ RODINÝCH ROZPOČTŮ 
 • RODINÁM ZŮSTANE VÍCE PENĚZ PRO
  DĚTSKÉ AKTIVITY A VZDĚLÁVÁNÍ
 • SNIŽOVÁNÍ TLAKU NA STÁTNÍ
  ROZPOČET A DÁVKY NA BYDLENÍ A
  ENERGIE

UNIVERSALITA

 • PREFABRIKACE STANDARDIZACE
  UNIFIKACE
 • UNI 90 – ADAPTACE SYSTÉMU NA
  SOUČASNÉ PODMÍNKY
 • UNIVERSÁLNÍ DESIGN – BYTOVÉ
  DOMY S VARIANTNÍMI DISPOZICEMI PRO
  RŮZNÉ SKUPINY OBYVATEL
 • BYDLENÍ
  • Mladé rodiny
  • Družstevní
  • Nájemní
  • Seniorské
  • Studentské koleje
  • Školky – školy
  • Nemocnice
  • Developeři
  • Municipalita
  • Dočasné po živelných pohromách

Technologie a konstrukce

Provedení domů

BYTOVÝ DŮM S PLOCHOU STŘECHOU

DŮM PRO SENIORY
S PLOCHOU STŘECHOU

BYTOVÝ DŮM S PLOCHOU STŘECHOU

STUDENTSKÁ KOLEJ S PLOCHOU STŘECHOU

BYTOVÝ DŮM S PLOCHOU STŘECHOU

PAVLAČOVÝ DŮM S PLOCHOU STŘECHOU

DŮM PRO SENIORY S PLOCHOU STŘECHOU

STUDENTSKÉ KOLEJE S PLOCHOU STŘECHOU

OFFICE BUILDING

BYTOVÝ DŮM S PLOCHOU STŘECHOU

DŮM PRO SENIORY S PLOCHOU STŘECHOU

BYTOVÝ DŮM SE SEDLOVOU STŘECHOU

BYTOVÝ DŮM SE SEDLOVOU STŘECHOU

BYTOVÝ DŮM V CENTRU MĚSTA

Strategičtí partneři

Kontakt